Nie

Mikulášska Joga

Špeciálna Mikulášska joga so soundhealingom

5.12. o 17.30

Čarovná atmosféra, magické svetielka, cvičenie jemnej, zábavnej a hravej jogovej zostavy vhodnej pre všetkých, mikulášske prekvapenie, soundhealing a hlavne predvianočná pohoda..

Príďte sa pobaviť, spraviť niečo dobré pre svoje telo i dušu a naladiť sa príjemne, vianočne.

Môžete si obliecť niečo červené (ale nie je podmienkou) a zacvičíme si spoločne v pohodlí Gemini Centra.

Na každého čaká Sladké mikulášske prekvapenie, príjemné posedenie a losovanie o darčekové poukazy:
1. Darčekový poukaz - 3 vstupy na jogu
2. Darčekový poukaz - 30 min masáž podľa vlastného výberu

Cena vstupu je 12 €
(nie je možné použiť permanentku)

Tešíme sa na Vás!

Váš Gemini Tím

Prihlásiť sa na lekciu

Kurz Gravid Joga

Kurz Gravid Jogy

5 týždňový kurz 

Každý Utorok od  04.10. v čase od 16.30 - 17.30

ČO VÁS ČAKÁ NA KURZE?
- Inšpiratívne lekcie gravid jogy ako príprava na pôrod
- Naučíte sa dychové techniky, ktoré pomôžu dodať dodávku kyslíka a živín vašemu dieťatku
- Cvičenie zamerané na odbúranie bolestí chrbta a opuchom nôh
- Posilníte si svaly panvového dna, tak dôležité pre ľahké zvládnutie nastávajúceho pôrodu

ČO KURZOM ZÍSKATE?
- Telo si zvyká na primeranú záťaž a po pôrode sa tak dostanete rýchlejšie do kondície. 
- Stretnete sa s ďalšími nastávajúcimi mamičkami
- Ľahšie zvládnutie pôrodu

Kurz Gravid jogy je vhodný pre budúce mamičky od 12 týždňa až do pôrodu a nevyžaduje predošlé skúsenosti s jógou.

CENA predplatený celý kurz: 35 €
CENA JEDNORAZOVÝ VSTUP: 8 €

K dispozícii máme eko joga podložky na cvičenie, deky na relaxáciu a meditačné vankúše na sedenie.

 *Storno podmienky nájdete v sekcii FAQ
 

Tešíme sa na Vás. 

Prihlásiť sa na kurz

Jednodňový kurz jogy pre začiatočníkov

Intenzívny Jednodňový Kurz Jogy pre Začiatočníkov

Pripravili sme pre vás jednodňový intenzívny kurz jogy pre začiatočníkov. Pre všetkých, ktorí nemajú veľa času alebo bývajú ďaleko a radi by začali s jogou od začiatku a správne. 

Kurz jogy pre začiatočníkov je určený všetkým, ktorí by chceli s jogou začať ale pre tých, ktorí si chcú postupne vybudovať svoju osobnú jogovú prax nezávislú na učiteľovi. Alebo pre tých, ktorí vypadli zo svojej jogovej praxe a potrebujú si zopakovať základy.

ČO VÁS ČAKÁ NA KURZE?
Kurz bude vedený tak, aby účastníci vedeli samostatne praktizovať jogu v spojení so svojím dychom. Keďže joga nie sú len pozície (asány), ale filozofia a životná cesta, počas kurzu sa budeme venovať aj komplexnosti jogy a nazrieme do tajov pranajámy(dýchacie cvičenia, ktoré sú tak potrebné pre správne fungovanie dýchacieho systému) a meditácie (praktiky na upokojenie mysle).
Naučíte sa správne držanie tela, vďaka čomu sa navždy zbavíte bolestí chrbta.

ČO KURZOM ZÍSKATE?
- Dozviete sa zaujímavé informácie o joge, princípoch jogy a správnom držaní tela
- Pochopíte princípy cvičenia jogy a fungovania tela v jednotlivých pozíciách 
- Naučíte sa správne prevedenie základných jogových asán
- Po kurze môžete začať cvičiť akýkoľvek druh jogy - kdekoľvek

Kurz bude prebiehať 10.03. | Nedeľa |09.00 - 13.00

Na kurz sa prihlasujte prostredníctvom našej web stránky, cez rozvrh.
Cena: € 59
Sumu je potrebné uhradiť vopred prevodom na náš bankový účet, až potom bude vaše miesto rezervované na kruze.

Číslo účtu: 2101326973
IBAN: SK7783300000002101326973
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

V správe pre príjemcu prosím uveďte vaše meno, priezvisko a názov Kurzu.

K dispozícii máme eko joga podložky na cvičenie, deky na relaxáciu a meditačné vankúše na sedenie.

 *Storno podmienky nájdete v sekcii FAQ

Tešíme sa na Vás na kurze.
Namaste. 

Prihlásiť sa na kurz

Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov

Ďakujem za vašu návštevu na naších stránkach, teší nás Váš záujem. Berieme ochranu vašich súkromných údajov vážne a chceme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránkach cítili dobre. Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, ktorú pri našich obchodných procesoch berieme na vedomie.
Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy týchto webových stránok, spracovávame v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Právo na informácie
Na požiadanie Vám Gemini Centrum podľa možnosti obratom a písomne oznámi, či a aké osobné údaje má o Vás zaznamenané. Pokiaľ by napriek našej snahe o správnosť a aktuálnosť údajov boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme.
Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na info@geminicentrum.sk, kde sme Vám k dispozícii nie len v prípade žiadosti o informácie, ale i v prípade podnetov alebo sťažností.
Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, t.j. zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu. Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných udajov, umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Bezpečnosť
Gemini Centrum prijíma technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby sme chránili u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa s vývojom technológií neustále zlepšujú.

Kodex ochrany údajov
Získavanie a spracovanie osobných údajov
Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú naše webové servre štandartným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, dátum návštevy a jej dĺžku. Osobné údaje sa zaznamenajú iba vtedy, ak nám ich poskytnete z vlastnej vôle napríklad v rámci registrácie, ankety, vypísania cien alebo pri realizácii zmluvy.

Použitie a postúpenie osobných údajov
Gemini Centrum používa Vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je k tomu potrebný.
Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z našej strany viazaní diskrétnosťou.

Možnosť odhlásenia
Pracujeme len s údajmi a kontaktami, na ktoré ste nám dali súhlas. Chceme Vaše údaje používať k tomu, aby sme Vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť Váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého emailu.

Cookies
Gemini Centrum používa cookies k tomu, aby mohlo sledovať preferencie návštevníkov a aby mohlo podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé “súbory”, ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať k zisteniu, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa iba cookie na Vašom počítači.
Používanie cookies môžete deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.
Rozsah osobných údajov a účely spracovania
Spracovávame osobné udaje, ktoré ste nám sami zverili, a to nasledujúcim spôsobom (pre naplnenie týchto účelov):
• marketing - posielanie newslettrov a emailov
• Vaše osobné údaje (meno a email), pohlavie, na čo klikáte v emaili a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu - zasielania obchodných oznámení. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 10 rokov od poslednej objednávky. Ak nie ste našim zákazníkom, posielame Vám newslettre na základe Vašeho súhlasu, po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu.
Poskytnutie osobných údajov tretím stranám
K Vašim osobným údajom majú prístup naši spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:
SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI), Facebook a Google. Je možné, že v budúcnosti sa rozhodneme používať ďalšie podobné aplikácie alebo spracovateľov, pre zjednodušenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám, že v takom prípade pri výbere budeme na spracovateľov klásť rovnané nároky na zabezpečenie a kvalitu ako na seba.

Poskytnutie dát mimo Európsku úniu
Spracovanie všetkých osobných údajov bude urobené na území EU.
Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte radu práv. Pokiaľ budete chcieť využiť niektoré z týchto práv, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom emailu info@geminicentrum.sk. Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a doložíme Vám v lehote 30 dní, aké osobné údaje o Vás spracovávame a prečo. Pokiaľ sa u Vás niečo zmení alebo budú Vaše údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. 

Právo na obmedzenie spracovania
Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovanie je nezákonné, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania napr. odhlásením sa z newslettru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodních oznámení.
Právo na prenositelnosť
Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup, len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Na spracovanie budeme potrebovať 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na Vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V takomto prípade zmažeme všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať na Váš email.
Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať.
Kontakt:
Gemini Centrum
Email: info@geminicentrum.sk
Odhlásenie sa zo zasielania newslettrov a obchodných oznámení
Emaily s článkami, produktami alebo službami Vám posielame na základe oprávneného záujmu ak ste našim zákazníkom. Ak zákazníkom nie ste, posielame Vám ich na základe Vašeho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete odber našich emailov kedykoľvek ukončiť stlačením odhlasovacieho odkazu, ktorý sa nachádza v každom poslanom emaile.

Rezervačné a storno podmienky

Vitajte v sekcii Rezervačné a Storno podmienky!
 
V prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok ohľadne rezervačného systému nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0944 548 885.
 
Rezervácie
Na všetky hodiny je potrebné sa prihlásiť cez náš REZERVAČNÝ SYSTÉM, prípadne emailom na info@geminicentrum.sk. Na odhlásenie je nutné zaslať email na info@geminicentrum.sk
 
Ak sa z nejakého dôvodu nemôžete zúčastniť, je potrebné odhlásiť sa z hodiny maximálne 3 hodiny pred jej konaním. Inak vám bude odčítaný vstup z permanentky, alebo budeme od vás požadovať uhradenie jednorázového vstupu.
 
Miesto na Kurzoch a Workshopoch si zabezpečíte až po prihlásení sa na kurz a po ÚHRADE PLNEJ SUMY. Prosíme vás tak urobiť maximálne 5 dní pred konaním udalosti. Systém vám zašle email s platobnými detailami (podľa toho akú formu platby si zvolíte). Udalosť (Kurz, workshop) sa uskutoční pokiaľ sa naplní stanovená kapacita riadne prihlásených účastníkov*.
 
*Riadne prihlásený účastník je ten, ktorý uhradil plnú sumu za kurz alebo workshop.
 
V prípade, že na hodinu nebude prihlásení dostatočný počet účastníkov budete upovedomení 1 hodinu pred konaním o zrušení lekcie.
 
V prípade, že sa na hodinu neprihlásite, môžete samozrejme prísť. Avšak negarantujeme, že na lekcii bude voľné miesto.
 
Workshopy
 
Rezervácia miesta je platná až po uhradení poplatku a vtedy sa stáva záväznou. Po úhrade poplatku nie je možné nárokovať si vrátenie sumy či kompenzáciu v prípade neúčasti, zmeny postoja či akejkoľvek prekážky, pre ktorú sa nemôžete aktivity zúčastniť. 
Váš nákup je konečný.
Môžete však preniesť rezerváciu na inú osobu, ktorá sa akcie zúčastní namiesto Vás.
V prípade zrušenia workshopu či inej akcie z našej strany Vám bude ponúknutý náhradný termín, alebo Vám bude poplatok vrátený.
Neskorý príchod na akciu sa neakceptuje.
 
Platby
Sú možné 3 spôsobmi: v hotovosti na mieste, prevodom na účet a platbou priamo cez vašu zakúpenú pernamentku. V prípade, že máte zakúpenú pernamentku, vstup vám bude odčítaný pred zahájením lekcie. Ak zvolíte voľbu prevodom na účet, na váš email vám budú odoslané detaily k platbe.
 
Ďakujeme.
 
Tím Gemini Centrum
 

Jemná Joga a Joga Nidra

Jemne pretiahne celé telo a uvoľní myseľ

Účinky: regenerácia tela i mysle, odbúra stres a napätie, zlepší koncentráciu

Popis: Jemná, restoratívna joga pomalého a kľudového cvičenia s ľahkým a nenáročným priebehom. Lekcia je plná jednoduchých preťahovacích asán. Dôraz sa kladie na dych, správne prevedenie asán a podľa možností výdrž v každej pozícii. Medzi pozície sú zaradené krátke pauzy pre skľudnenie, kedy pozícia doznieva a zvyšujú sa jej účinky. Lekcia je ukončená joga nidrou - hlbokou relaxáciou - jogovým spánkom (hodina joga nidry sa rovná štyrom hodinám spánku). Cvičenia spočíva v uvoľnení tela i ducha a táto relaxácia umožňuje lepší spánok bez prebúdzania, odbúranie stresu a napätia.

Vhodná pre: všetkých, aj úplných začiatočníkov

Trvanie: 60 min

Cena: 8 €
alebo si môžete vybrať členský program TU
Platí karta UpBalansea s doplatkom 4

Lektor: Mia

Prihlásiť sa na lekciu

Kurz Hormonálna Joga

KURZ HORMONÁLNEJ JOGY

Celodenný kurz 22.10.2023 o 10:30 - 15:30

Hormonálna joga vychádza z klasickej jogy a aktivuje či obnovuje tvorbu ženských pohlavných hormónov, posilňuje vaječníky, štítnu žľazu, prištítne telieska, hypofýzu a nadobličky. Kurz zameraný na endokrinný systém a emocionálny balanc.
 

ČO VÁS NA KURZE ČAKÁ?

  • Prednášky na tému hormonálny systém, ženské zdravie a strava
  • Dozviete sa ako vám môže pomôcť cvičenie hormonálnej jogy k odstráneniu príznakov menopauzy, rôznych hormonálnych zmien a výkyvov, upraviť váš cyklus a zmierniť bolesti nástupu periódy
  • Praktické lekcie hormonálnej jogy, ktoré budete môcť aplikovať do vašej dennej rutiny
  • Pravidelné cvičenie hormonálnej jogy pomáha ženám otehotnieť

 

ČO KURZOM ZÍSKATE?

  • Naučíte sa dychové techniky, ktoré pomôžu stimulovať endokrinný systém
  • Pochopíte princípy cvičenia hormonálnej jogy
  • Pomôže vám odstrániť problémy vzniknuté vplyvom hormonálnych zmien
  • Naučíte sa relaxovať a zvládať stresové situácie
  • Po kurze budete schopné cvičiť hormonálnu jogu aj samostatne

Kontraindikácie:
Hormonálna joga  by nemala byť cvičená pri tehotenstve, endometrióze, rakovine prsníka, krátko po operáciách, pri pokročilej osteoporóze, zápale vnútorného ucha, srdcových ťažkostiach alebo po operácii srdca, pred operáciou slepého čreva alebo krátko po nej, krátko po hysterektómii, veľkom myóme maternice, a pri nešpecifikovaných bolestiach brucha. 

Hormonálna joga  nie je vhodná u tých ochorení, kde nie je žiadúce zvyšovať hladinu telu vlastných hormónov (v prípade pochybností to konzultujte so svojim lekárom) a takisto sa neodporúča dievčatám, ktoré ešte len nedávno začali menštruovať a nemajú žiadne problémy.
 

Na kurz sa prihlasujte prostredníctvom našej web stránky 
https://geminicentrum.sk/rozvrh

Cena € 59

Sumu je potrebné uhradiť vopred prevodom na náš bankový účet. Až po úhrade sumy bude vaše miesto rezervované.
 

Číslo účtu: 2101326973

IBAN: SK7783300000002101326973

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

V správe pre príjemcu prosím uveďte vaše meno, priezvisko a názov Kurzu.

Prosíme o uhradenie platby za kurz v čo najkratšom čase, inak vaše miesto bude ponúknuté inému záujemcovi.

Dostanete aj podklady k cvičeniu.

 

K dispozícii máme eko joga podložky na cvičenie, deky na relaxáciu a meditačné vankúše na sedenie.

Doneste si pero na písanie.

 *Storno podmienky nájdete v sekcii FAQ

Prihlásiť sa na kurz

Workshop Zdravý Chrbát

Zbavte sa bolesti chrbta raz a navždy pomocou správneho cvičenia a automasáže.

Moderná doba so sebou prináša okrem rôznych vymožeností aj sedavý spôsob života a s tým prameniace nesprávne pohybové návyky. Skôr či neskôr sa u každého prejavia v podobe bolesti chrbta. Na bolesť chrbta sa sťažujú mladí i starší, stretávame sa s tým na každodennom poriadku. V mladosti je to obvykle preťažovanie svalstva a postihnutie platničiek, ale aj deformity chrbtice. Pre stredný vek sú typické ochorenia platničiek, reumatické ochorenia a aj začínajúce degeneratívne zmeny. Seniorov zvyknú trápiť najmä degeneratívne zmeny stavcov a kĺbov. Vďaka workshopu sa naučíte účinné triky ako bolesť odstrániť a preventívne opatrenia, aby sa bolesť už nevrátila.

Čo vás na Workshope čaká:

- inšpiratívna prednáška o fungovaní našej chrbtice a o nesprávnych negatívnych stereotypoch pohybového ústrojenstva a ako ich odstrániť,
- naučíte sa správne držanie tela,
- ukážame si niekoľko masážnych hmatov a strečingových techník ako si sami môžete ulaviť od bolesti chrbta, 
- lekcia zdravotnej jogy zameraná na cviky odstraňujúce bolesť chrbtice a podporujúce znovuobnovenie prirodzenej funkčnosti chrbtice, cielené cvičenie na chrbticu, ktoré aktivujú hlboký svalový stabilizačný systém,
- ukážeme si niekoľko jednoduchých cvikov ako si pomôcť pri seknutí v krížoch
- relaxačné techniky na odstránenie stresu a načerpanie novej energie
- chutný zdravý obed v reštaurácii Roots.

Workshop sa uskutoční 07.07.2018 o 09.00 - 13.00

Na kurz sa prihlasujte prostredníctvom našej web stránky, cez rozvrh.
Cena: 25 €
Sumu je potrebné uhradiť vopred prevodom na náš bankový účet.

Číslo účtu: 2101326973
IBAN: SK7783300000002101326973
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

V správe pre príjemcu prosím uveďte vaše meno, priezvisko a názov Kurzu.

V cene je zahrnuté: 
Chutný zdravý obed v reštaurácii Roots
zapožičanie podložky na cvičenie a ďalších pomôcok
čerstvé ovocie a čaj / voda

Vinyasa Flow s Edom

Modernejšia podoba Ashtangy jogy v dynamickom štýle

Účinky: zrovnanie funkcie metabolizmu, imunitného a endokrinného systému. Zlepší fukciu čriev a prispieva k celkovej tonizácii a posilneniu organizmu. Má pozitívny vplyv na stres.

Popis: Vinyasa flow joga je stedne pokročilý druh dynamickej jogy. Slovo flow napovedá dôraz na plynulosť celého pohybu. Jednotlivé dynamicé pozície sa prevádzajú plynule s dychovou technikou udžáji. Po lekcii sa budete cítiť ohybnejší, zdravší a plný energie. 

Vhodná pre: stredne pokorčilých, pokročilých 

Trvanie: 60 min

Cena: 8 €

alebo si vyberte z nášho členského programu
(neplatí karta UpBalansea)

Minimálny počet ľudí na lekciu 6. Prihlasovanie do 15.00 daného dňa. V opačnom prípade sa lekcia ruší, upozornenie o zrušení posielame spätne na emailovú adresu zadanú pri prihlasovaní.

Lektor: Edo

Prihlásiť sa na lekciu

Ranná joga

Najlepší štart do nového dňa
 

Účinky: Cvičenie rozprúdi energiu v tele, prebudí, dodá silu ale predovšetkým prinesie harmóniu pre telo i myseľ. Vďaka cvičeniu dostanete svoje telo do rovnováhy, natiahnete stuhnuté svaly, prekrvíte vnútorné orgány, ozdravíte chrbticu a zbavíte sa napätia.

Popis: Ranná joga prináša blahodárne účinky, ktoré budete cítiť počas celého dňa. Naštartujte sa do nového dňa rannou jogou. Okrem rozvíjania fyzickej stránky sa ranná joga zameriava aj na nastavenie pozitívnych zmien v našej mysli, zvýšenie koncentrácie a vnútorného pokoja.

Vykročte tou "správnou" nohou do nového dňa s rannou jogou.

Vhodná pre: začiatočníkov, mladých a ľudí v strednom veku.

Trvanie: 60 min

Cena: 8 €

alebo si môžete vybrať členský program TU
Akceptujeme kartu UpBalansea s doplatkom 4 euro

Miesto konania: Gemini Centrum, Trenčín

Lektor: Mia

Minimálny počet ľudí na lekciu 7. Prihlasovanie do 19.00 predchádzajúceho dňa. V opačnom prípade sa lekcia ruší, upozornenie o zrušení posielame spätne na emailovú adresu zadanú pri prihlasovaní.

Prihlásiť sa na lekciu