Kurz Mindfulness Meditácia

Cena: 
65 €

KURZ MINDFULNESS MEDITÁCIA

Počas kurzu mindfulness sa sústredíme najmä na to, ako vnášať viac pozornosti, bdelosti a sústredenia do našeho každodenného života. V rámci kurzu budete motivovaní k tomu aby ste zapájali mindfulness alebo všímavosť do každodenných činností, ktorými tak budete skúšať venovať viac vedomej pozornosti. A zároveň si tiež  skúšame cvičenie mindfulness ( meditáciu v sede, fyzickým cvičením, skenovaním tela, meditáciou v chôdzi..), ktorému je potrebné venovať určitý čas a ktoré pomáhajú k prehlbovaniu praxe. Témy, na ktoré sa počas kurzu zameriame sú láskavosť, dobrosrdečnosť, prijatie, radosť a vďačnosť, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou všímavosti. 5 - týždňový kurz mindfulness môže byť okrem rozvíjania všímavosti príležitosť k tomu aby sme sa zastavili, uvedomili si, čo je pre nás v živote dôležité a možno aj zmenili niektoré naše návyky alebo zaviedli nové, ktoré prispejú k radostnejšiemu a plnohodnotnejšiemu prežívaniu našeho života.
 

ČO VÁS ČAKÁ NA KURZE?

  • Kurz je zameraný na rozvíjanie pozornosti a všímavosti
  • Cvičenia na uvedomenie si tela, dychu, pocitov a myšlienok
  • Nácvik uvedomenia si reakciám na situácie, stres a pocity
  • Prakticky sa budeme venovať zvládaniu stresu a ťažkých situácií
  • Na kurze budeme rozvíjať láskavý prístup a súcit k sebe samému
  • Mnohým z Vás kurz zmení život.

 

ČO KURZOM ZÍSKATE?

  • Vaše sústredenie sa postupne začne zlepšovať
  • Naučíte sa lepšie zvádať stresové a ťažké situácie
  • Získate vnutorny pokoj a úľavu od napätia, úzkostí a vyčerpanosti,
  • Začleníme všímavosť do bežného života

Na kurz sa prihlasujte prostredníctvom našej web stránky 

www.geminicentrum.sk/rozvrh
 

Cena: €65 

Dátum a čas: 27.04.2021 o 17.30 - 18.30

 

K dispozícii máme eko joga podložky na cvičenie, deky na relaxáciu a meditačné vankúše na sedenie.

 

Storno podmienky:

Po úhrade poplatku je tento poplatok vratný(časť z neho) iba po individuálnom posúdení vedenia spoločnosti Gemini centrum. Po dátume 20.04. 2021 je poplatok nevratný a nie je možné nárokovať si vrátenie sumy či kompenzáciu v prípade neúčasti, zmeny postoja, či akejkoľvek prekážky, pre ktorú sa nemôžete udalosti zúčastniť. Je však možné vašu rezerváciu preniesť na inú osobu.

V prípade zrušenia udalosti z našej strany Vám bude ponúknutý náhradný termín alebo Vám bude poplatok vrátený.

 

Tešíme sa na Vás. :)

Prihlásiť sa na kurz

Zobraziť v novinkách: 

Nie